Uppdatera google analytics-skript automatiskt

Uppdaterad

Ett PHP-program som laddar ner och uppdatera google analytics ga.js skript automatiskt.

Detta program som är skrivet i PHP laddar ner automatiskt google analytics ga.js JavaScript till din webbplats. Programmet uppdaterar även filen om den är äldre än en vecka, ifall google skulle uppdaterat ga.js.
Nyttan med detta program är att minska antalet anrop till andra domäner när webbsidor laddas. Programmet skickar också en header om att skriptet ska cacheas en vecka i webbläsaren för att minska trafiken.
I ga.js.php används också gz-kompression för minskad trafik över internet.

Ladda ner

ga.js.php 575B

Användning

Ändra sökvägen från "http://www.google-analytics.com/ga.js" till sökvägen till ga.js.php programmet.
Kod: Markera allt
<script type="text/javascript">
document.write(unescape("%3Cscript src='/js/ga.js.php' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>

Publiserad
Uppdaterad


Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Återstående antal tecken: 768

Uppdaterad: 2017-08-10 11:53
Copyright © 2009-2024 - tunisempire.com - All Rights Reserved RSS Feed Sitemap