Failed to create COM object 'hMailServer.Application'

Uppdaterad

När PHPWebAdmin till hMailServer används kommer ett felmeddelande upp.

Problem

När webbgränsnittet PHPWebAdmin för hMailServer ska användas uppstår följande problem.

Failed to create COM object 'hMailServer.Application': Access is denied.
This problem is often caused by DCOM permissions not being set.

Orsak

Om PHP körs med FastCGI används inte användaren IUSR_servernamn för att komma åt hMailServers DCOM som det står i dokumentationen på deras hemsida. Istället används NETWORK SERVICE.

Lösning

Ge rättigheter till NETWORK SERVICE.
  1. Klicka på Start och sedan på Run...
  2. Skriv in "dcomcnfg" och bekräfta med OK.
  3. Gå in på Component Services->Computers->My Computer->DCOM Config.
  4. Leta upp hMailServer och höger klicka och välj "Properties".
  5. Under fliken "Security" väljer du "Customize" och klickar på Edit... under "Launch and Activation Permissions".
  6. Lägg sedan till NETWORK SERVICE och välj "Allow" på "Local Launch" och "Local Activation".
    1. Om du använde IUSR_servernamn innan kan du kryssa bort användarens behörigheter.
  7. Bekräfta på OK sedan Apply, OK och stäng fönsterna.
Nu ska webbgränsnittet fungera.

Publiserad
Uppdaterad


4 Kommentarer

Avantar
lars
Try starting dcomcnfg instead of dcomconfig.
Avantar
Mats
Detta fungerade perfekt på Windows server 2008 (IIS7) med hMailServer-data i SQL Server 2008 Express.

Tack!
Avantar
binu
Thanks you very much..
Avantar
Bosse
Funkar på 2012 r2. Tack.

Skriv en kommentar

Återstående antal tecken: 768

Uppdaterad: 2017-08-10 11:53
Copyright © 2009-2024 - tunisempire.com - All Rights Reserved RSS Feed Sitemap