Hur man tar bort tomma rader i Dreamweaver?

Uppdaterad

Hur kan man i Dreamweaver tabort tomma rader?

Ibland när man använder vissa CMS eller liknande system kan vissa filer ha en massa tomma rader mellan kodraderna.

Dessa kan man lätt tabort med hjälp av "sök och ersätt" och av reguljära uttryck, regex.
  1. Öppna "Find and Replace" i "Edit" menyn (CTRL + F)
  2. Välj "Current document" i "Find in"
  3. Sök i "Source code"
  4. Skriv [\r\n]{2,} i "Find"
  5. Skriv \n i "Replace"
  6. Kryssa "Use regular expression"
  7. Tryck "Replace All"

Publiserad
Uppdaterad


Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Återstående antal tecken: 768

Uppdaterad: 2017-08-10 11:53
Copyright © 2009-2024 - tunisempire.com - All Rights Reserved RSS Feed Sitemap