Bifogade filer felaktiga i RoundCube

Uppdaterad

Bifogade filer går inte att öppna eller titta på i RoundCube Webmail.

Problem

Det går inte öppna eller titta på bifogade filer i RoundCube Webmail.

Orsak

Sökvägen till mime magic databasen är fel.

Lösning

Ändra sökvägen i main.inc.php i config katalogen från
Kod: Markera allt
$rcmail_config['mime_magic'] = '/usr/share/misc/magic';
till sökvägen i RoundCube mappen.
Kod: Markera allt
$rcmail_config['mime_magic'] = './program/lib/magic';

Om du har Windows server kan filen också följa med PHP och du får sökvägen:
Kod: Markera allt
$rcmail_config['mime_magic'] = 'C:\PHP\extras\magic.mime';

Publiserad
Uppdaterad


Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Återstående antal tecken: 768

Uppdaterad: 2017-08-10 11:53
Copyright © 2009-2024 - tunisempire.com - All Rights Reserved RSS Feed Sitemap