Artiklar med taggen MySQL

Alla artiklar med den specifika taggen, MySQL.

En del av dom kan vara på engelska.

Ta bort sökvägen till mejlen i hMailserver

Ett PHP skript som tar bort sökvägen till mejlen i mySQL databasen för hMailserver.

Läs mer »

Byta teckenuppsättning på databas i MySQL

Hur byter man standard teckenuppsättning på en databas i MySQL?

Läs mer »

Byta teckenuppsättning på tabell i MySQL

Hur byter man teckenuppsättning på en tabell i MySQL?

Läs mer »

Byta kollationering på databas i MySQL

Hur byter man standard kollationering på en databas i MySQL?

Läs mer »

Fel vid TRUNCATE av tabell i MySQL

Får "Cannot truncate a table referenced in a foreign key constraint" felmeddelande när en tabell ska tömmas i MySQL.

Läs mer »

Schemaläggning av backup på MySQL databaser

Ta backup på sin databas kan vara en bra idé. Här kommer jag vissa hur man kan skapar en backup och lägga in en schemaläggning för daglig backup i Windows 2003 server.

Läs mer »

Invertera ett boolean-värde i MySQL

Hur inverterar man ett "boolean"-värde i MySQL?

Läs mer »

Byta namn på tabell i MySQL

Hur byter man namn på en tabell i MySQL?

Läs mer »

Byta databastyp på tabell i MySQL

Hur byter man databastyp på en tabell i MySQL?

Läs mer »

"MySQL server has gone away" fel vid uppgradering till PHP 5.3

Vid uppgradering till PHP 5.3 får jag felet "MySQL server has gone away".

Läs mer »

Ta reda på nästa AUTO_INCREMENT värdet i MySQL

Hur man ta reda på nästa värde på AUTO_INCREMENT blir i MySQL?

Läs mer »

Ändra värdet på AUTO_INCREMENT i MySQL

Hur man ändrar värde på AUTO_INCREMENT i MySQL?

Läs mer »

Byta kollationering på tabell i MySQL

Hur byter man kollationering på en tabell i MySQL?

Läs mer »

Uppdaterad: 2017-08-10 11:53
Copyright © 2009-2024 - tunisempire.com - All Rights Reserved RSS Feed Sitemap