Ta reda på nästa AUTO_INCREMENT värdet i MySQL

Uppdaterad

Hur man ta reda på nästa värde på AUTO_INCREMENT blir i MySQL?

Man kan ta reda på nästa AUTO_INCREMENT värde genom att visa informationen från en tabell.
Kod: Markera allt
SHOW TABLE STATUS LIKE 'tabell';
Kod: Markera allt
SHOW TABLE STATUS FROM `databas` LIKE 'tabell';

Man kan också kolla det högsta värdet i en tabell men MAX(). Då blir AUTO_INCREMENT värdet efter.
Kod: Markera allt
SELECT MAX(fält) FROM `tabell`

Publiserad
Uppdaterad


Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Återstående antal tecken: 768

Uppdaterad: 2017-08-10 11:53
Copyright © 2009-2024 - tunisempire.com - All Rights Reserved RSS Feed Sitemap