Ändra värdet på AUTO_INCREMENT i MySQL

Uppdaterad

Hur man ändrar värde på AUTO_INCREMENT i MySQL?

Man ändrar värdet på AUTO_INCREMENT men ALTER TABLE i MySQL.
Kod: Markera allt
ALTER TABLE `tabell` AUTO_INCREMENT = värde

Publiserad
Uppdaterad


Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Återstående antal tecken: 768

Uppdaterad: 2017-08-10 11:53
Copyright © 2009-2024 - tunisempire.com - All Rights Reserved RSS Feed Sitemap