Utöka en partition i Windows

Uppdaterad

Hur man kan utöka en partition i Windows för att få mer plats.

Nu med virtuella maskiner eller iSCSI kan det hända att man behöver utöka partitionen för mer lagrings kapacitet. I denna guide ska vi använda oss av DiskPart.

Guide

Om det är en virtuell maskin eller iSCSI-disk utökar man först dessa.
 1. Starta DiskPart genom att skriva diskpart i sökrutan i startmenyn.
 2. Ta reda på vilket nummer disken har som du vill utöka i programmet med kommandot:
  list disk
  Om du inte ser någon disk med ledigt utrymme kan man använda kommandot:
  rescan
  och sedan börja om.
 3. Välj sedan disken med select disk 0. (Om disken är Disk 0)
 4. Lista sedan alla partitioner på disken med:
  list partition
 5. Välj sedan partitionen som ska utökas med select partition 2. (Om partitionen är Partition 2)
 6. Nu utökar vi partitionen med allt ledigt utrymme med kommandot:
  extend
  Om vi istället vill bestämma hur mycket vi vill utöka anger vi också storleken i MB:
  extend size=2500
 7. Stäng DiskPart med exit och du har nu utökat du partition.


Publiserad
Uppdaterad


Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Återstående antal tecken: 768

Uppdaterad: 2017-08-10 11:53
Copyright © 2009-2024 - tunisempire.com - All Rights Reserved RSS Feed Sitemap