Installera Windows 7 från ett USB-minne

Uppdaterad

Installera Windows 7 eller Windows 8 från ett USB-minne med hjälp av DiskPart.

Att installera Windows 7 eller Windows 8 från ett USB-minne är ett mycket smidigt sätt om datorn skulle sakna en DVD-läsare, som det gör på en del små datorer (Ultra books). För att kunna installera från USB-minnet måste det vara bootbart. Detta löser man med att använda programmet DiskPart som finns med i Windows Vista eller senare.
Sedan är det bara att kopiera över Windows 7 eller Windows 8 installationen från skivan.
OBS!!! För UEFI boot måste man formatera med FAT32. UEFI stödjer inte NTFS.

Guide

 1. Starta DiskPart genom att skriva diskpart i sökrutan i startmenyn.
 2. Ta reda på vilket nummer som är USB-minnet i programmet med kommandot:
  list disk
 3. Välj sedan USB-minnet med select disk 2. (Om USB-minnet är disk 2)
  Man kan kontrollera med detail disk för att visa informationen om vald enheten.
 4. Använd sedan följande kommandon:
  clean
  create partition primary
  select partition 1
  active
  format fs=ntfs quick
  assign
  exit
 5. USB-minnet är nu bootbart och man kan kopiera över Windows 7 eller Windows 8 installations skivan.
Nu är det bara att installera Windows från USB-minnet.

Tänka på

Datorn måste vara inställd på att boota från USB-minnet för att det ska fungera.
För UEFI boot måste man formatera med FAT32. UEFI stödjer inte NTFS.
UEFI stödjer hårdiskar större än 2TB vid installation.

Publiserad
Uppdaterad


1 Kommentar

Avantar
Håkan
Tack för denna utomordentliga guide, jag har installerat många gånger men endast med skiva, detta gick ju lekande lätt!

Skriv en kommentar

Återstående antal tecken: 768

Uppdaterad: 2017-08-10 11:53
Copyright © 2009-2024 - tunisempire.com - All Rights Reserved RSS Feed Sitemap