Sträckan mellan två koordinater

Uppdaterad

Hur man räknar ut sträckan mellan två koordinater.

När man anger positioner i ett koordinatsystem använder man x, y och z. För att räkna ut sträckan använder man en formel som man infogar koordinaterna för de två punkterna.
Z axeln kan utelämnas.

Formeln

Kvadratroten ur √ (x1-x2)2 + (y1-y2)2 + (z1-z2)2.

Exempel

Kod: Markera allt
√{(100-50)^2+(50-100)^2+(-50- -100)^2}≈86,6025
Programmerings exempel
Kod: Markera allt
sqrt(pow((x-X),2)+pow((y-Y),2)+pow((z-Z),2)))

Publiserad
Uppdaterad


Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Återstående antal tecken: 768

Uppdaterad: 2017-08-10 11:53
Copyright © 2009-2024 - tunisempire.com - All Rights Reserved RSS Feed Sitemap